27.8.2005 Krajská výstava psů + Oblastní speciální výstava německých ovčáků
Karlovy Vary
27.8.2005 Regional show + special show for German Shepherd Karlovy Vary CZ.

333 přihlášených psů entry 333dogs , krásné počasí ,skvělí přátelé,vynikající rozhodčí, to vše dávalo předpoklad pro krásnou výstavu psů!
Na této výstavě byli psi rozděleni do 6ti kruhů, ve kterých posuzovali mezinárodní rozhodčí pan Ing.Leoš Jančík -kruh č.1, pan PhDr.Vladimír Mojžíš-kruh č.2, pan Josef Němec-kruh č.3, pan Jiří Pětioký-kruh č.4, pan Karel Hořák-kruh č.5 a speciální oblastní výstavu německých ovčáků pak posuzoval mezinárodní rozhodčí pan Jan Stibůrek v kruhu č.6.


Německý ovčák German Shepherd
přihlášeno 37 psů a fen entry 37dogs

PSI dogs
třída dorostu puppy class
(6-12 měsíců 6-12 months )
Velmi nadějný 1 very promissing 1
KIMON Clark
---
třída mladých
young class
(12-18 měsíců 12-18 months )
Velmi dobrý 1,Vítěz třídy mladých very good 1, winner young class
MATCHO Hartis Bohemia

Majitel Barbora Zahradníková :-) Pro rejpaly, a případné stěžovatele, tohoto psa jsem na výstavě NEPŘEDVÁDĚLA (jelikož nejsem jeho majitel ani spolumajitel a ani chovatel!) a jsem znalá výstavního řádu!,kde není zmínka o tom, že by rozhodčí mimo výstavní kruh nemohl držet psa pro fotografii!!! Takže Matcho se se mnou jen vyfotil :-) ale sluší nám to oběma co? :-))))))))))))
---
třída dospívajících mediall class
(18-24 měsíců 18-24 months )
Velmi dobrý 1, Vítěz třídy dospívajících very good 1, Winner class medial
DONAY Framato Rolau
---
třída pracovní
vorking class
(více než 24 měsíců more than 24 months )
Výborný 1, Vítěz třídy pracovní + Oblastní vítěz
excellent 1,  winner class vorking + Regional winner
SENON van NORT

------------
FENY bitch
třída dorostu puppy class
(6-12 měsíců 6-12 months )
Velmi nadějná 1 very promissing 1
CHANTRA Krásnoočko
---
třída mladých
young class
(12-18 měsíců 12-18 months )
Velmi dobrá 1,Vítězka třídy mladých very good 1, winner young class
NAOMI Hartis Bohemia
---
třída dospívajících
mediall class
(18-24 měsíců 18-24 months )
Velmi dobrá 1, Vítězka třídy dospívajících very good 1, Winner class medial
DIGA Framato Rolau
---------
třída pracovní
vorking class
(více než 24 měsíců more than 24 months )
Výborná 1, Vítězka třídy pracovní + Oblastní vítězka
excellent 1,  winner class vorking + Regional winner
Multichampion QUEEN BOHEMIA ACRO

---
výborná 2 ex.2
DIXI z Kadaňského podhradí


Queen + Dixy dcery FABIA Územie zázrokov a Klub.Vítěze LANGA Územie zázrakov

Pro neznalé uvádím , že na speciálních výstavách německých ovčáků je známku výborný možno získat pouze ve třídě pracovních - a to ještě pouze tomu jedinci,který má všestrannou zkoušku z výkonu a RTG kyčelních kloubu ( znovu) do max. stupně 2/2! Nelze se tedy divit například, že pes Matcho na Mezinárodní výstavě v Bratislavě minulý týden získal 2 x CAC,CACIB a 2 x známku výborný ( viz výstavy), ale na této získal nejvyšší možné ohodnocení na speciální výstavě a tou je pro třídu mladých velmi dobrý!Také věkové rozdělení tříd pro německé ovčáky je jiné(viz u jednotlivých tříd).
Potěšitelné pro nás bylo další vítězství naší Queen, která na této výstavě porazila fenu Dixy - vítězku celé mezinárodní výstavy BIS z letošní PRAHY  (můžeš vidět pražskou MVP zde )


Australský ovčák Australian Shepherd

Výborný1,VT,Krajský vítěz +3.místo BIS pes ex.1,Winner class champions, Regional winner + 3rd place BIS male!
Ch. Shallow River´s WAHPEEH CATAWBA

Na fotografii vpravo nácvik tanečního kroku :-)
---
Výborná 1, Vítěz třídy mladých ex.1, Winner class Young
Shallow River´s WAHE HULI TEPA ACRO

----------
-
Rozhodčí judge pan Ing.Leoš Jančík, entry 14 přihlášených jedinců
PSI dogs

třída dorostu puppy class
Velmi nadějný 1 very promissing 1
ANDREAS z Diamantové záře

-
Velmi nadějný 2 very promissing 2
ARCHIBALD od Šumavské brány

-

---------
třída mladých young class
Výborný 1, Vítěz třídy mladých + užší výběr na BIS mladých  ex.1,Winner class Young + short choice BIS young dog all show!
SATISFACTION Bohemia Acro

---
výborná 2 ex.2
BRONKO RED z Kraje Mlh

---
výborná 3 ex.3
PLAY´N WIN  Premium Bohemia
(Ich.Kangaroo Bohemia Acro + Ch. Extaze Bohemia Acro)

--

zleva:Satisfaction+Bronko+Drsoň :-)
-----------
třída mezitřída mediall class
Výborný 1,Vítěz třídy ex.1, class winner
Jch. ONLY YOU FOREWER Bohemia Acro

--
výborná 2 ex.2
Jch. QUANTICO Bohemia Acro

--

---
třída otevřená open class
Výborný 1,Vítěz třídy,Krajský vítěz + rez.BIS pes ex.1, class winner,Regional winner + rez.BIS male in show
ch. LARGE SUCCESS Bohemia Acro

-----------------------------
FENY bitch
třída mladých Young class
Výborná 1, Vítěz třídy mladých +3.místo na BIS mladých  ex.1,Winner class Young + 3place in BIS young dogs all show!
YOU ARE MY LOVE Bohemia Acro

--
výborná 2 ex.2
PINA COLADA  Premium Bohemia
(Ich.Kangaroo Bohemia Acro + Ch. Extaze Bohemia Acro)

--

----------
Mezitřída Intermedial
Výborná 1, Vítěz třídy, Krajský vítěz  +  BIS fena cele výstavy  ex.1,Winner class , Regional winner +  BIS female  all show!
Ch. QUEEN STAR Bohemia Acro

--
výborná 2 ex.2
NICK-NACK Bohemia Acro

--

---------------
Třída vítězů Champion class
Výborná 1, Vítěz třídy ex.1,Winner class
Ch. MidnightDream ESPECIALLY MADE

-----------
o Krajského vítěze

-------------------------------

Závěrečné soutěže
Final Contests

BIS JUNIOR
Rozhodčí judge pan Pětioký

YOU ARE MY LOVE Bohemia Acro " Wella"
3.místo na BIS mladých
3place in BIS young dogs all show
--


Wella (3.místo 3rd place)  + Matcho ( 4.místo 4th place)
---

------------
Nejlepší pár psů Best couple dog
Rozhodčí judge pan Mojžíš

Skvělé 2.místo našeho páru Australských ovčáků - Wapíka a Way:-)
2nd place our Aussies - Wapík and Way
---

-----------------
Nejlepší chovatelská stanice Best breed station
Rozhodčí judge pan Němec

110.vítězství ch.st BOHEMIA ACRO 110 win breed station Bohemia Acro
--------------------
Nejlepší pes výstavy BIS MALE on show
Rozhodčí judge pan Ing. Jančík

užší výběr 10 psů short choice 10 males
--

3.místo BIS pes 3rd place BIS male
Ch. Shallow River´s WAHPEEH CATAWBA
--


2.místo a rez.BIS pes 2nd place and rez. BIS male
Ch. LARGE SUCCESS Bohemia Acro
--

BIS MALE Afgan
--

-----------------------------
Nejlepší fena výstavy BIS FEMALE on show
Rozhodčí judge pan Hořák

BIS fena cele výstavy BIS female  all show
-------------------------------

Vítěz Karlových Varů - SUPER BIS

Jája + Martina