28.5.2005 Klubová výstava Australských ovčáků Mladá Boleslav
28.5.2005 Club show Australian shepher Mladá Boleslav
+

29.5.2005.Speciální výstava AU Mladá Boleslav
29.5.2005 Special club show Mladá Boleslav - judge Anders Lyrholm (S)

 Rozhodčí Miroslaw Ridlický - Polsko, 23 australských ovčáků.
 Judge M. Redlicky - Poland, 23 aussies.

PSI DOGS

třída mladých  young class

Výborný 1, CAJC ex.1, young winner V1 + CAJC
Andy Mladá Živa
(Ch.Goldstar Cauz'n Ruckus + Rubby Colour Dream)

---
Výborný 2,  ex.2   V2
Abbo Mladá Živa
(Ch.Goldstar Cauz'n Ruckus + Rubby Colour Dream)

---
Velmi dobrý 3 very good3  Výborný 3
Austin Mladá Živa
(Ch.Goldstar Cauz'n Ruckus + Rubby Colour Dream)

---------------
třída střední  intermedial class

Výborný 1, CAC - excelletnt 1, CAC  nebyl přihlášen not entry
Shallow Riwerś WAHPEEH CATAWBA
 
 
(Ch.Sunshine Sooner or Later + Ch.Runway Copper de L'Oree des Charmois)


---
Výborný 2,. rez.CAC ex.2, rez.CAC  V1,CAC,Vítěz speciální výstavy + BIS redmerle
Czukan Ew-Bor
(Ch.Goldstar Cauz'n A Ruckus + Shoreland's Expensive Hobby)

------------------
třída otevřená
open class

Velmi dobrý 1+ BIS redmerle very good 1 BIS redmerle velmi dobrý 1
Las Rocosa Rusty Bull
(Las Rocosa Tsunami Bull  + Las Rocosa April)

---------------------------
třída šampionů champion class

Výborný1, CAC, KLubový vítěz ex.1, CAC, Club winner  Výborný 1, CAC
Ch. Apofis of Secret Key
(Ch.War Drum of Imagineer + Ch.Billie)

---
Výborný 2 ex.2 Velmi dobrý 2
Ch. Imagineer Now or Never
(Captain Kidd of Imagineer  +  Eagle Creek's Prima Donna)

---
Výborný 3 ex.3   Velmi dobrý 3
Ch. Chief of the Broadleafs
(Cool Valleys Walker o'the Wind  +  Akela von der Röthe)

---
Takto jde rozhodčí gratulovat k vítězství ve třídě pozdějšímu Klub.Vít. :-)

---------

FENY bitch

třída dorostu puppy class


Velmi nadějná 1, Nejlepší štěně výstavy, BIS BLUE MERLE
(speciální soutěž - všichni jedinci v barvě blue merle jdou spolu bez ohledu na to, jak dopadli, o BIS Blue merle. Tak naše 6,5 měs. WAY porazila například i Klubového vítěze)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nebyla přihlášena pro nedělní výstavu
not entry
Very psomissing1, Best Puppy, BIS BLEUE MERLE (special contest - all dogs in blue merle collor go together for BIS Blue merle)!!!!!!!!!!!
Shallow River´s WAHE HULI TEPA ACRO
(Stonecrest Elite Above All  + Elite Kissed by Sunshine)


---
velmi nadějná 2 very promissing 2   velmi nadějná 1 +nejlepší dorost - VP1 +Best Puppy
Auxarcs Fair Winds
(Powerpark's High Roller CD  +  Powerpark Auxarc's Sneak Attack)

---
velmi nadějná 3 very promissing 3  velmi nadějná 2
Sakuro Sweet Chocolade
(Ch.Goldstar Cauz'n Ruckus  +  Northland Key to My Heart)

----

třída mladých  young class

Výborný 1, CAJC + BOB + BIS blacktri  ex.1, young winner+ BOB + BIS blacktri   Velmi dobrá 3!!! Very good 3!!!!!!
Silver Dream Aussie's Arizona
(Threepine Hary Porter of Bayshore  +  JCh.That's Fine du Clos des Duchesses)

---
Výborná 2,  ex.2   Výborná1,CACJ,nejl.ml.plemene + BIS blacktri
Isiwun's Woodstock
(Stoneridge No Speed Limit  +  Ch.Paris-Texas Blue de L'Oree des Charmois)

---
Velmi dobrá 3, very good3   Velmi dobrá 2
Chuckie of Bonchance&Riatta
(Cadams Hi-Octane of Ironwood  +  Riatta's in the Nickoftime BC)

---
diskvalifikována disqualification   dobrá 3
Aspen Mladá Živa
(Ch.Goldstar Cauz'n Ruckus + Rubby Colour Dream)

---
pořadí mladé feny


-------------------------------------------------

Třída střední  intermedial class

Velmi dobrá 1 very good 1  Velmi dobrá 1
Rising Sun True Gentle Mate
(Spring Fever of Rising Sun  +  Rising Sun True Blue Skyler)

---------------------------------

třída otevřená open class

Velmi dobrá 1 very good 1  velmi dobrá 1
Rubby Colour Dream
(Cool Valleys Walker o'the Wind  +  Akela von der Röthe)

---
Velmi dobrá 2 very good 2   Výborná 2 ve třídě šampionů!
Born in Rosebud Tina of Bagfri
(Ch.Kaleidoscope's Ramble On  +  Born in Rosebud P.O.Box)

---
pořadí otevřená třída feny

--------------------------------

třída šampionů champion class

Výborná1, CAC, KLubová vítězka + ČKŠ + BIS redtri ex.1, CAC, Club winner + BIS redtri
Výborná1,CAC,Vítěz speciální výstavy,ČKŠ, BOB a BIS redtri
Ch.Lost Creek Diandra Tracy
(Legends RX for Success  + Private Stoc Artistic Design)

---
Výborná 2,. rez.CAC ex.2, rez.CAC  nebyla přihlášena
Ch. Billie
(Elmden's Man of the Hour  + Sweetjennifer)
---

pořadí šampion feny


----------

o BOB

Závěrem : Další den 29.5.2005 se konala na témže místě SPECIÁLNÍ výstava australských ovčáků. my jsme v tomto termínu byli v NITŘE -můžeš vidět ZDE takže druhý den na speciální výstavě chyběla naše Way i Wapík . Přesto si neodpustím komentář se slovy, jak rozdílné mohou být názory rozhodčích z různých zemích! Zatímco v sobotu polský rozhodčí zadal BOB mladé feně, tato fena druhý den od švédského rozhodčího ( Anders Lyrholm ) získala VELMI DOBRÁ 3 !!!! Zelenou barvou máte tedy označeny výsledky psů z nedělní speciální výstavy!

Jája + Martina