Mezinárodní výstava
29.1.2005 Trenčín-Slovensko
International dog show 29.1.2005 Trenčín-Slovakia

Trenčín-hrad+hotel Tatry ( city Trenčín- castle+hotel Tatry)
Nad ránem nás v mrazivém Trenčíně (-18 °C) nás "vítal" nádherně nasvícený hrad a pod ním hotel Tatry.

Přihlášeno bylo 2340 psů všech plemen,posuzovalo 23 rozhodčích (11 ze Slovenska, 4 z Čech, 5 z Polska ,1 z Rakouska, 1 z Maďarska a 1 z Belgie). V sobotu se posuzovaly skupiny FCI  I., V.,VI., VII., VIII., IX. V neděli pak II., III., IV., X.

Německý ovčák -German Shepherd

Přihlášeno bylo 28 psů a fen, posuzoval -judge Petr Řehánek - Česká republika

Queen Bohemia Acro - CAC,CACIB,dokončený šampion Slovenska:-)
CAC,CACIB = dokončený šampion Slovenska -CAC,CACIB=finished  championchip Slovak
QUEEN Bohemia Acro
(Fabio Územie zázrakov + Ch.Gilette Bohemia Acro)

CAC,CACIB,BOB,rez.BIG LEXUS Avax Hof
CAC,CACIB,BOB a rez.BIG  LEXUS Avax Hof

-----------------------------------------------------

SHIH-TZU

Přihlášeno bylo 16 psů a fen, posuzoval - judge Miroslav Guniš - Slovensko

PSI - DOG

třída dorostu -puppy class 

Velmi nadějný 1 -very promissing
UNIQUE CHACHA Bohemia Acro
(Ich.PrimeMoon Cha Cha Cha + Top Premium Bohemia Acro)
Unique Cha Cha Bohemia Acro_7měsíců

majitel- owner: Veronika Johanovská

--------------------------------------------

třída mladých   young class 

Výborný 1, CAJC -ex.1, Winner class young
VIRTUS-ATREI Kirabzer
(Pure Red Gold Bohemia Acro+Cloelia Kirabzer)
VIRTUS-ATREI Kirabzer

Výborný 2 - ex.2
LARGE SUCCESS Bohemia Acro " Domino"
(Ch.Wenrick´s Tailored for Success + Ich.Chic Lady Bohemia Acro)
"Domino" LARGE SUCCESS Bohemia Acro " Domino"

----------------------------

třída střední - intermedial class

výb.1, CAC= dokončen šampion Slovenska-ex.1,CAC=finished championchip Slovak
Ch.ACRO-BOY Solaris Avis
(Ich.Hoshi Han´Ei Bohemia Acro + Ch. Top Lady Love Bohemia Acro)
ACRO-BOY Solaris Avis - champion Slovak

majitel-owner Milena Hočevar-Slovenia

-------------------

třída otevřená - open class

Výb.1,CAC,rez.CACIB=dokončený Interšampion -Ex.1,CAC,rez.CACIB=finished International championchip
Ch. YOU LOVE ME Bohemia Acro
(Ich.You-N-Me from Audreys Paradis + Jch.Call Me Darling Bohemia Acro)
You Love Me Bohemia Acro Ch. YOU LOVE ME Bohemia Acro

Výborný 2, rez.CAC=dokončený šampion Slovenska-ex.2,rez.CAC=finished championchip Slovak
DAY BREK Bohemia Acro
(Ich.Tuscany´s Challenger At Acte + Sannie´s Ke-San C´An´Die)
DAY BREK Bohemia Acro

majitel- owner: Veronika Johanovská

-----------------

třída šampionů -champion class

Výborný 1, CAC,CACIB,BOB-ex.1,CAC,CACIB,BOB
Ich.KANGAROO Bohemia Acro
(Wingate´s Greatest for Acro +Sannie´s Ke-San C´An´Die)
Ich.KANGAROO Bohemia Acro
"Key"

Výborný 2, rez.CAC-ex.2,rez.CAC
Ch. INDIANA JONES Pýcha Potaly
(Chinese Rebelion z cech Mogadoru + Noira Aišin sen)
INDIANA JONES Pýcha Potaly
INDIANA JONES Pýcha Potaly

Výborný 3-ex.3
Ch. NETT z Kraje mlh
(Lucky Dream Paprsek Tibetu+Blondy z Kraje mlh)
Ch. NETT z Kraje mlh

-------------------------

o CACIB :-)

Ich. Kangaroo - CACIB + Ch. You Love Me - rez.CACIB + Ch.Day Brek - rez.CAC
BOHEMIA ACRO
------------------------
třída veteránů - veteran class

Výborný 1 - ex.1 JERON Atrei
(Goldie-Boy Paprsek Tibetu + Ornama z Vlozu)
vetarán

------------------------------------------------------------------

FENY - BITCH

třída dorost - puppy class

Velmi nadějná 1 - very promissing 1
WERSET-ATREI Kirabzer
(Benjamín Lásenka + Cloelia Kirabzer)

-------------------------------

třída mladých - young class  4feny-4bitch


Výb.1,CAJC -ex.1, Winner class Young
QUEEN STAR Bohemia Acro
(Ch.Atlanta from Audreys Paradis + Dame Fortune Bohemia Acro)
QUEEN STAR Bohemia Acro

majitel- owner: Josef Rychtecký,PhD

Výborná 2 -ex.2
HOPEFUL RED Iveko-Dog
(Ich.Perfect Red Boy Bohemia Acro + Easy Girl Iveko-Dog)
HOPEFUL RED Iveko-Dog
HOPEFUL RED Iveko-Dog

--------------------

třída střední - intermedial class

Výborná 1, CAC, rez.CACIB - ex.1,CAC, rez.CACIB
Jch. ICY BEAUTY Bohemia Acro
(Wingate´s Greatest for Acro +Daisy-Chain Bohemia Acro)
Jch. ICY BEAUTY Bohemia Acro

majitel- owner: Zdena Skrčená

-------------------

třída otevřená - open class

Výb.1, CAC - ex.1, CAC
CHANELLA z Ivafre
(Jeffray Sluneční svit+Ich.Vanity Bohemia Acro)
CHANELLA z Ivafre

---------------------------

třída šampionů -champion class

Výborný 1, CAC,CACIB-ex.1,CAC,CACIB
Ich.YSSABELLE Bohemia Acro
(Ich.You-N-Me from Audreys Paradis + Jch.Call Me Darling Bohemia Acro)
Ich.Yssabelle Bohemia Acro

-----------------------

o CACIB :-)

Ich. Yssabelle -  CACIB + Jch.Icy Beauty  - rez.CACIB
BOHEMIA ACRO

---------------------

o BOB :-)
zleva: Ich. Kangaroo Bohemia Acro + Ich.Yssabelle Bohemia Acro + Virtus-Atrei Kirabzer + Queen Star Bohemia Acro
------------------------

Závěrečné soutěže - final contest

Nejlepší pár psů - Best couple dog
2.místo -2.place
Ch. YOU LOVE ME Bohemia Acro + Ich. YSSABELLE Bohemia Acro
Ch. YOU LOVE ME Bohemia Acro + Ich. YSSABELLE Bohemia Acronastoupené páry psů v Trenčíněrez.Best couple dog

----------------

Juniorhandling ( starší věková kategorie)

Neodpustím si poznámku k této soutěži. Milé a ubohé dámy z Fanklubu - opět jste zcela zbytečně utrácely své penízky za telefon do zahraničí.Jak níže uvidíte,bylo Vám houby platné, že jste na SKJ obtěžovaly s upozorněním na datum narození naší Martiny:-)! Tak jako v jiných zemích,tak také na Slovensku je starší věková kategorie do 17 roků včetně,tedy do datumu dovršení 18 let! tak zase smůla , co? :-)))))))))))))
Martinka zakončila svou "kariéru" juniorhandlera na poslední české výstavě Vítězstvím- klikni zde na mezinárodní výstavě v Českých Budějovicích. V zahraničí ( ale i celkově) v Trenčíně :-) a znovu Vítězstvím :-))))))

Nejlepší juniorhandler Trenčín 2005 :-) se psem Acro-Boy Solaris Avis naše Martina :-)
Best juniorhandler Trencin 2005 with dog Acro-Boy Solaris Avis :-) our Martina :-)
Martina ve finále s Acro-Boyem :-) a pani rozhodčí -  Viera Staviarská Martina moc děkuje Gábině Cachové za skvěle vychovaného kavalíra,kterého dostala na povinnou výměnu psů juniorhandling 1.-3.místo

--------------------------

BIS junior  feny-bitch
Queen Star Bohemia Acro na BIS junior :-)

-----------------------

IX.skupina FCI

rozhodčí-judge Hans Bierwolf - Austria
Vítězný naháč Bohemian Supreme de Gabritho
chovatel + majitel - breeder + owner : Gabriela Thoma - Austria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGALERIE

Jch. ICY BEAUTY Bohemia Acro Ch. YOU LOVE ME Bohemia Acro spící - sleeping Ch. YOU LOVE ME Bohemia Acro
odpočinek - relax :-) o BOB ACRO :-) třída šampionů psi
ranní příprava - mornig preper :-) Martina a kavalír ve finále juniorhandling QUEEN STAR Bohemia Acro
páry v pohybu - couple dog in movement :-) Jch. ICY BEAUTY Bohemia Acro o BOB

-------------------------

Některé výsledky dalších plemen našich přátel - some results others breed ours friend

LHASA APSO

výborná 1, CAC , rez. CACIB  ASHEN Pibaro
Výborná 1, CAC,CACIB AFERA Pibaro
Výborný 1, CAC, rez. CACIB Ch.Phuff´s -Rhu-Ha´s LEXUS The Mukti
Výborný 1, CAC,CACIB,BOB   ASMUN Pibaro
BOB Asmun Pibaro

majitel - owner Patrik Panýrek ( chov.stanice Pibaro - breed station Pibaro)

-------------------

MOPS - PUG :-)

Výborný1, CAC, CACIB, BOB  Ch.FATMAN Dog-Lome
2 x FAT MEN :-) :-) :-)

majitel - owner Patrik Panýrek ( chov.stanice Pibaro - breed station Pibaro)

---------------------

FOXTERIÉR drsnosrstý - fox terrier wire

Výborný 1, CAJC + BIS junior KIPPER Star Franke
Výborný 1,CAC BANTO Star Franke
Výborná 1, CAC,CACIB   HALY Star Franke
chovatel-breeder František Polehňa   ,  majitel - owner Patrik Panýrek

2.místo pár psů BANTO + HALY
2.místo chovatelská stanice Star Franke

-------------------------------

WHIPPET

Výborná 1, CAJC + 3.místo na BIS junior  BERENIKA Pibaro
Výborná1, CAC= dokončený šampion Slovenska ABIGAIL Pibaro
chovatel-breeder Patrik Panýrek , majitel - owner : Jana Drbalová

Výborný 1, CAC, CACIB, BOB, BIG a 3.místo na BOD ( dokončen Slovenský šampion)  ARMAN Pibaro
majitel - owner Patrik Panýrek ( chov.stanice Pibaro - breed station Pibaro)

--------------------------

Text Jája + foto Josef Rychtecký, PhD