30.4 + 1,5.2005 Mezinárodní výstava Praha
30.4.+1.5.2005 International dog show PRAGUE

Po desáté se kynologická veřejnost mohla sejít na MVP v Praze, po několikáté na výstavišti v Letňanech. Přihlášeno entry bylo více než 3000 psů 3000dogs FCI uznaných i národních plemen.Posuzovalo 60 rozhodčích, z toho 2 ze Slovenska, a dále po jednom z Makedonie,Rakouska,Belgie a Francie.Českých rozhodčích jak již bývá zvykem bylo převážná většina,tedy54:-).

 

SOBOTA  Saturday
30.4.2005
Naše výsledky znovu vynikající a mimo krásných zážitků, samozřejmě také únavy, jsme si odnášeli mnoho krásných pohárů a ocenění:


Německý ovčák German Shepherd
 28 přihlášených německých ovčáků -registry 28 german Shepherd,přijel ze Slovenska posuzovat rozhodčí pan Mgr.Ivan Kočajda.

 Nevím jak často má tento specialista pro německé ovčáky možnost posuzovat na mezinárodních a národních výstavách, ale znalost výstavního řádu ( která při zadávání titulů je obdobná na Slovensku i u nás) nebyla jeho silnou stránkou, protože neměl ponětí ( a ani vedoucí kruhu a zapisovatel) jací vítězové mají jít o ocenění nejvyšší tedy BOB. Nejprve  toto ocenění zadal mladému psovi , aniž by v kruhu o něj předtím soutěžili také cacib pes a cacib fena, pak mu BOBa " sebral " a po zásluze ho dal opravdu krásné feně, která se později stala nejen nejkrásnějším psem sobotního dne BOD, ale také nejkrásnější psem celé výstavy BIS - viz foto dole!

Naše Ch. QUEEN Bohemia Acro
( Fabio Územie zázrakov + Ch. Gillete Bohemia Acro)
Dcera na Slovensku odchovaného a na čas nám zapůjčeného plemeníka FABIA získala ocenění
Výborná 1, CAC ex. 1, CAC


---
Výborná 1, CAC, CACIB, BOB, BIG, BOD, BIS
 ex.1, CAC,CACIB,BOB,BIG,BOD,BIS
DIXI z Kadaňského Podhradí
( Lang Územie Zázrakov + Xora Mikor)
Také Dixi je dcerou pozdějšího Klubového vítěze, na Slovensku odchovaného a v naší chov. stanici Bohemia Acro více jak rok působícího vynikajícího plemeníka LANGA !

-----------------------------------------------------------

Australský ovčák -Australian Shepherd

PSI dog
třída mladých
young class


Výborný 1, CAJC ex.1, Young winner
ANDY Mladá Živa

---
Výborný 2 ex.2
ABBO Mladá Živa

-----------------
třída střední
intermedial class

Výborný 1, CAC, CACIB  ex. 1, CAC, CACIB
SHALLOW RIVER´s WAHPEEH CATAWBA
( Ch. Sunshine Sooner or Later + Runway Coper de L´oree des Charmonil)


---
Výborný 2, rez. CAC
ex.2 rez. CAC
CZUKAN Ew-Bor

-----
třída otevřená
open class

Výborný 1, CAC, rez.CACIB  ex.1, CAC, rez. CACIB
Shadow Sunswept´s

----
Výbroný 2
ex.2
Las Racosa Rusty Bull

---
Velmi dobrý 3 - very good 3
Agros of Secret Key

---


foto výborný 2, a Výborný 1, CAC, rez. CACIB oba ze třídy otevřené
---

O CACIB psi

 -----------------------

Feny bitch

třída mladých - young class

Výborná1, CAJC  ex.1, Young winner
Rising Sun True and Gentle Mate

---
Výborná 2 ex.2
ASPEN Mladá Živa

---
Výborná 3
ex3
AMELIE Mladá Živa

---
velmi dobrá 4
very good 4
Chuckie of Bonchance and Riatta

------
třída šampionů -
champion class bitch
Lost Creek Diandra Tracy

Výborná 1, CAC, CACIB, BOB ex.1, CAC, CACIB, BOB

o BOB

jen tak :-)

--------------------------------------------------------------

Neděle Sunday


SHIH-TZU

Přihlášeno bylo40 psů a fen, které posuzovala mezinárodní rozhodčí pani Zdena Jílková


---
PSI
dog

třída mladých young class

Výborný 1, CAJC a dokončený Junior Klub šampion
ex.1, Young winner and complette young championchip Club :-)

ONLY YOU FOREWER Bohemia Acro
( Ch. Symarun´s Class Act + Ace Kiss Bohemia Acro)

---
Výborný2 ex.2
QUANTICO Bohemia Acro
( Ch. Atlanta from Audreys Paradis + Dame Fortune Bohemia Acro)
---
Výborný 3 
ex.3
OLIVER TWIST Bohemia Acro
( Ch. Symarun´s Class Act + Ace Kiss Bohemia Acro)
---
Výborný 4 ex.4
UNIQUE CHACHA Bohemia Acro
( Ich. Prime Moon Cha Cha Cha + Top Premium Bohemia Acro)


CAJC + Výborný 2.+3.+4. - všichni BOHEMIA ACRO!!!

---------
třída střední
intermaedial class

Výborný 1, CAC a dokončený ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION +  rez. CACIB ex1, CAC AND complette YOUNG CHAMPION CLUBrez. CACIB
LARGE SUCCESS Bohemia Acro
(Ch.Wenrick´s Tailored for Success + Ich.Chic Lady Bohemia Acro)

Poprvé ve třídě střední a velmi úspěšně se představil náš 18ti měsíční Domino :-)
---
Výborný2, rez. CAC -
ex.2, rez. CAC
OH! DARLING Bohemia Acro" Toscha"
( Ch. Symarun´s Class Act + Ace Kiss Bohemia Acro)

třída střední Domino + Toscha v pohybu a po vyhlášení této třídy
třída střední Domino + Toscha v pohybu Domino + Toscha vyhlášení této třídy střední
-----------
Velmi dobrý
very good
 

Výborný1, CAC ex.1, CAC
KING for ACRO di CASA Corsini
( Ch. JAMBOJAT di CAsa Corsini + Ich. FORGETEMENOT di Casa Corsini)
Náš téměř 2letý pes KINKY je krůček před dokončením Českého šampiona!

---
Výborný 2, rez. CAC
ex.2, rez. CAC
Téměř 5letý pes
SOCRATES Paprsek Tibetu
(Louwan rebel Son + Fantasie paprsek Tibetu)
---
Výborný3
ex.3
RI-YUE - Shadow- Yhan Thi v. Tsai Sjen
(Kysjar Yhan Thi v.tsai Sjen+ Mioni Yhan Thi v. tsai Sjen)
---
Výborný4
ex.4
DAY BREK Bohemia Acro

(Ich.Tuscany´s Challenger At Acte + Sannie´s Ke-San C´An´Die )
-------------------
třída šampionů
champion class

Gratulejeme mejitelce Mikeye paní Erice Pekárové k získání prvního CACIB pro jejího 5letého psa, škoda jen, že se nezúčastnil závěrečných soutěží v IX.skupině FCI :-(
Výborný1, CAC, CACIB, BOB ex.1, CAC, CACIB, BOB
Ch. LaShalimar REDDY FOR HOLLYWOOD
(Wenrick s Hollywood Hit + Lashalimar Roses Are Red)
----

---
Výborný2 rez.CAC ex.2 rez. CAC
INDIANA  JONES Pýcha Potaly
(Chinese Rebelion z Cech Mogadoru + Noira Aišin sen)
-------
oCACIB psi
   CACIB + rez. CACIB
Zleva : Large Success Bohemia Acro rez. CACIB,  King for Acro di Casa Corsini CAC, LaShalimar Redy for Hollywood CACIB a později BOB
-----------
FENY -
BITCH

třída dorost puppy class

Velmi nadějná 1 very promissing1
FAUX PAS ze Slavonína
( Ich. Perfect red Boy Bohemia Acro + Casi Babako)

---
Velmi nadějná 2
PER d´OSOANTRO Premium Bohemia
(
Ich. Kangaroo Bohemia Acro + Extaze Bohemia Acro)


-----------
třída mladých
young class


Výborná 1, CAJC
Young winner
CHOICE TOP Iveko-Dog
( ich. Prime Moon Cha Cha Cha + Ch. Chocolate Kiss Bohemia Acro)

---
Výborná 2 ex.2
ULTRA CUTE Bohemia Acro
( Ich. Prime Moon Cha Cha Cha + Top Premium Bohemia Acro)

----
Výborná 3 - ex.3
QUEEN STAR Bohemia Acro
( Ch. Atlanta from Audreys Paradis + Dame Fortune Bohemia Acro)

---
Výborný4
ex.4
HOPEFUL RED Iveko-Dog
( Ich.Perfect Red Boy Bohemia Acro + EASY Girl)
--------------
třída střední -
intermedial class

Výborná 1, CAC ex.1, CAC
CORI ČIMAN Mon-Lang
( Knock Out Bohemia Acro + Trinity z Czech Mogadoru)

---
Výborná2, rez. CAC
ex.2 rez. CAC
GOWA-KHATAKHYI Čo Oju
( Sokrates paprsek Tibetu + Ich. Amenda Aglaya Bohemia)


----------
třída otevřená
open class

Výborná 1, CAC, CACIB ex.1, CAC, CACIB
AMERICAN BEAUTY Czech triumph
( Louwan Rebel Son + Raquel paprsek Tibetu)
------
Výborná2, rez. CAC ex.2 rez. CAC
TZU SHANGAI Yah Thi v. Tsai Sjen
( Lexus IX + Miomi Thi v tsai Sjen)
-----
Výborná 3 ex.3
IMPATIENS z Ivafre
( Xeralane Absolut Power + Ich. Vanity Bohemia Acro)
-----
Výborná 4 ex.4
ICY BEAUTY Bohemia Acro
( Wingate´s Greatest for Acro + Daisy-Chain Bohemia Acro)


--------
třída šampionů
champion class

Výborná 1, CAC, rez. CACIB ex.1, CAC, rez. CACIB
Ch. MIDNIGHTDREAM ESPECIALLY MADE
( Ch. Symarun´s Bill The Billlet of Midnightdream + Ch.Mindnightdream Absolut Made)

o CACIB feny

 CACIB American Beuty :-)  +  rez. CACIB naše MAY :-)  a  CAC ze třídy střední :-)
---------
O BOB


 BOB Ch. LASHALIMAR REDY FOR HOLLYWOOD
--------------
Závěrečné soutěže

 Nejlepší chovatelská stanice Best breed station


V soutěži chovatelských stanic se předvedlo několik velmi kvalitních ch.st. !!! Smyslem této soutěže je, aby chovatel předvedl typově co nejvíce si podobné jedince!
U plemen, která se chovají pouze v jedné barvě je to pro oko rozhodčího pak velmi snadné - tedy například chovatelská stanice maltézáčků může být jen bílá a pak skutečně záleží na podobnosti jedinců a samozřejmě by měl být brán zřetel na stupeň obtížnosti ve skupině, tedy na počet otců a matek po kterých jedinci jsou.

Naše chovatelská stanice Bohemia Acro předvedla 7 jedinců, ve stáří 9-18 měsíců !!! tedy velmi mladých, přesto si troufám tvrdit, velmi vyrovnaných!!! Na první pohled můžete vidět jen rozdíl v délce chlupů na obličeji - což je dáno věkem - tedy mládím předváděných jedinců.
Předvedli se z leva : UNIQUE CHACHA + ULTRA CUTE +  ONLY YOU FOREWER + OH!DARLING + LARGE SUCCES +QUANTICO + QUEEN STAR
BOHEMIA ACRO
Jak vidíte již podle jmen jednalo se o 5 psů a 2 feny po 4 otcích(Ich.Prime Moon ChaChaCha+Ich.Symarun´s Class Act+Ch.Wenrick Tailored for Success+Ch.Atlanta from Audreys Paradis) a o jedince po 4 matkách ( Top Premium Bohemia Acro + Ace Kiss Bohemia Acro + Ich.Chic Lady Bohemia Acro + Dame Fortune Bohemia Acro) je nám potěšením, že všechny matky předvedených jedinců jsou také z našeho chovu!A i když otcové pocházejí z různých koutů světa ( Canada,Brazilei,Belgie) mají odlišné rodokmeny!( pro zachování zdraví nepříbuzného chovu!) přesto vybíráme partnery tak, že se nám pak rodí takto typově shodní jedinci.

Děkujeme všem majitelům, že se vzorně starají o naše odchovy a děkujeme, že čekají do závěrečných soutěží!!
Thanks You Peter and PIA too :-)!


Vítězná chovatelská stanice bernských salašnických psů předvedla 3 jedince po jedné matce a 2 otcích.
 Na 3.místě skončila početná ( 8 jedinců) chovatelská stanice leonbergrů, která také předvedla převážně mladé jedince po 1 matce a 2 otcích)
 

----
IX.skupina FCI  IX.group FCI
Vítězem IX.skupiny se stala velmi hezká černá pudlice, Ch.AFÉRA Pibaro ( BIS z minulého týdne z MVP v Českých Budějovicích) získala 3. místo na BIG


-------
BIS

Německý ovčák  DIXI z Kadaňského Podhradí


Jája