Ich. PRIME MOON Bohemia Acro " Prajmina"

* 14. 9. 2001                                   CMKU/SHI/2918/01/02


Interšampionka ,multišamponka
Šampion : Čech, Polska, Slovenska, Běloruska, Ruska, Slovinska a Klubová
 Středo-východoEvropská vítězka
26x CAC v 6zemích   
11x CACIB , 5x rez. CACIB, 4x BOB, rez BIG
Juniorská šampion: Česká, Polská, Slovenská, Klubová                   
 Klubová vítězka mladých, Klubová Vítězka
Čekatelka šampiona Chorvatska
4x Nejlepší fena v Plemeni
Výborná 3 ve tř.Mladých na Evropské výstavě 2002
Výborná 3 ve třídě otevřené na Evropské výstavě 2003
Výborná 2 ve tř.Šampionů na Evropské výstavě 2004

Interchamion, multichamion
Champion: Czech, Poland, Slovak, Belorussia, Rusia, Slovenia, Club
 Midle-East European winner
 

26x CAC in 6countries
11x CACIB , 5x rez. CACIB, 4x BOB, rez BIG

Young champion: Czech, Poland, Slovak, Club
   Club Young Winner, Club Winner
Waiter Champion Croatia
4x The Best female on Breed
Ecellent 3 in Young Class on EuroDogShow 2002
Excellent 3 in Open class on EuroDogShow 2003
Excellent 2 in Champion class in EuroDogShow 2004

         

Interchampion, Multichampion

Tuscany´s Challeger at Acte


červenobílý redwhite

Wingate´s Terrific Trevor
Ch.Wingate´s Tom terrific
Tu Chu´s Munchkintown Art Deco
Wingate´s Star is Born
Wingate´s Send N Kisses Todts Stairway to Heaven
Todts Never Ending Joy
Tuscany´s Color me Burgudy
Ch.Tuscany Color me Badd Shall-Hi´s Shansuko Sunrise
Shimmilee´s Aschley at Tuscany
Shimmilee´s Aschley at Tuscany Shimmilee´s The Competition
Nancarrow Tribble at Shimmilee
Junior winner

Y´M´Angel from Audreys Paradis


červenobílý redwhite

Ch.Taiwan from Audreys Paradis Karyon Jumpin´Th Gun Ch.Karyon You devil You
Ch.Karyon She´s My Wonder
Schutsy v. Marbriella Hof Sjors v.d. Strijpse Hoek
Mendy Ling v.H. Jolisan´s Home
Ch. Karyon Western Angel Ch.Karyon Shanel Western Wonder Ch.Gunning´s It´s a Wonder ROM
Wingate´s Karyon Pollyanna
Karyon Devil´s Surprise Ch.Karyon  Th  Devil  Made Me Do It
Ch.Karyon Samary Winter Wonder

10.1.2007