Ich.MultiCh. Shallow River´s WAHE HULI TEPA ACRO  "Way"
* 14.11.2004              import Francie           CMKU/AUO 53/05/04

Výstavně nejúspěšnější fena v České republice!!!
!!!INTERŠAMPION!!! - první australák v České republice!

8x Velmi nadějná 1 v 5zemích Evropy
2x REZERVE BIS JUNIOR!!!, 2x rez.BIS JUNIOR fena
užší výběr 3 na BIS Junior fena
2x užší výběr v I.FCI skupině

14x CAJC

45x CAC, 2x CACA, 2x res.CACA
11x CACIB, 14x res.CACIB

Nejlepší chovná fena roku 2009 (podle KCHBO)
Druhá nejlepší dospělá fena roku 2009 (podle KCHBO)
Druhý nejlepší australský ovčák roku (TOP DOG ČR)
Druhá nejlepší chovná fena roku 2008 (podle KCHBO)
Druhá nejlepší dospělá fena roku 2007 (podle KCHBO)
Nejlepší dospělá fena roku 2006 (podle KCHBO)
Třetí nejlepší mladá fena roku 2005 (podle KCHBO)

Český junior šampion!!!
Slovenský junior šampion!!!

Chorvatský junior šampion!!!
Slovinský junior šampion!!!
Polský junior šampion!!!
Klubový junior šampion!!!

Polský šampion!!!
Slovenský šampion!!!
Český šampion!!!
Ruský šampion!!!
šampion Černé hory!!!
šampion Bosny a Hercegoviny!!!
šampion Chorvatský!!!
Litevský šampion!!!
KLUBOVÝ ŠAMPION 2006!!!
GRAND šampion SK !!!
GRAND šampion CZ !!!

Kvalifikace na Cruft 2010

Čekatel Slovinského, Rumunského a Rakouského šampiona
6x BOB!!!
( 2x klubové výstavy, 2x z NVP, 1x z MVP a ze Šampiona šampionů PL)
B I S fena!!!!!!!!!!!!!
Vítěz Slovenska 2007
2x Krajský vítěz, 4x Národní vítěz
Vítězka speciální výstavy 2007 + Klubová vítězka 2006
4x Nejlepší fena v rase, 2x Nejlepší dorost plemene
BIS Blue Merle na Klubové výstavě 2005
Výborná na Evropské výstavě 2008
Výborná 4 na Evropské výstavě 2007
VN 1 na Evropské výstavě Tuln 2005

The best female on shows in Chech republic!!!
!!!INTERCHAMPION!!! - the first aussie in Czech republic!

8
x very promissing 1 in 5 coutries Europe
2x rez. BIS YOUNG!!!,
2x rez.BIS YOUNG female
short choice 3 on BIS young Bitch
2x short choice on BIG Ist group FCI

14x Young winner
45x CAC, 2xCACA, 2x res.CACA
11x CACIB, 14x res.CACIB

The Best Stud female in 2009 (club KCHBO)
Second-Best Adult female in 2009(club KCHBO)
2nd AUSTRALIAN SHEPHERD of the year (TOP DOG CZ)
Second-Best stud female in 2008 (club KCHBO)
Second-Best adult female in 2007 (club KCHBO)
The Best adult female in 2006 (club KCHBO)
Third-Best young female in 2005 (club KCHBO)

Czech young champion!!!
Slovak young champion!!!
Croatia young champion!!!
Slovenia young champion!!!
Poland young champion!!!
Club young champion!!!

Poland champion!!!
Slovak champion!!!
Czech champion!!!
Russia champion!!!
Champion of Monte negro!!!
champion of Bosna and Hercegovina!!!
Croatia champion!!!
Lithuanian champion!!!
CLUB CHAMPION 2006!!!
GRAND champion SK!!!
GRAND champion CZ!!!

Cruft´s qualification 2010

Waiter champion Slovenia, Romania and Austria
6xBOB!!!
(on Shampions show, 1x International show, 2xNational show and 2xClub show)

B I S female!!!!!!!!!!!!!!!!!

Slovak winner 2007
2x Regional winner, 4x National winner
Winner of speciality show 2007 + Club winner 2006
4x Best female in breed, 2x Best puppy in breed
BIS Blue Merle on Club show 2005
excellent on Eurodog show 2008
ex.4 on Eurodog show 2007
very promissing 1 EURODOG show Tulln2005

 Vyšetření očí -negativní (2005,2006,2007)            Eyes Clear (2005,2006,2007)
RTG  kyčelních i loketní kloubů 0/0 !!!  HD hip and elbow free A/A
Bonitace - chovná (od 14.5.2006)                               stud bitch

 

Ch. STONECREST ELITE ABOVE ALL

CH. MOONLIGHT´s ROLLOVER BEETHOVEN
CH. MOONLIGHT´s HOTTEST THING GOIN
Some Lite It Hot of Adelaide
Gingerbred´s Sweet Success
CH.JAZZ OF BAINBRIDGE
Starstruck of Bainbridge
Diamond Aire´s Blue Marquise II
CH. SUMMERTIME SHOWOFF FOR ELITE
CH. SUMMERTIME SHOWDOWN OF OLDWEST
Ch. Rosewood´s Red Hot Special
Ch. Summertime Afternoon delite
CH. SUMERTIME TROPICAL STORM
Jubilee´s Federal Agent
North Forks Perfect Harmonie

ELITE KISSED BY SUNSHINE

CH.CHAMBRAY MASTER HAND
CH. PEACHCREEKS SON of a GUN
Peachcreeks Lethal Weapon
Peachcreeks Sofisticated Lady
CHAMBRAY RIVER FORMAL AFFAIR
Brigadoons one Arrogant Dude
Ch.Tri-Ivory Once Upon a Time
CH.ELITES LITTLE RED RIDING HOOD
CH: PROPWASH MANAPE GHOSTRIDER
Propwash Phantom of the Sky
Propwash Boomerang Tangrey
CH.ROSEWOODS SUMMERTIME ROMANCE TD
Ch. Summertime Special Effects
Ch. Summertime Tangerine Dream

21.12.2009
Majitelé: owner: J.+A.Podzemských & I.Pipkova