MultiCh. Zholesk PRIMAVERA "Prima"

CAC, CACIB a šampion Chorvatska na MVP Umag, Chorvatsko CAC, CACIB and finished Croatia champion on Int.show in Croatia
CAC, CACIB, BOB, užší výběr 7na BIG a šampion Slovinska na MVP Porotorož CAC, CACIB, BOB, AlpeAdria Winner, short choice 7dogs in BIG and finished Slovenia champion on Int.show in Slovenia
Výborná 3 (ve třídě šampionů) na NVP Mladá Boleslav Ex. 3 (in champion class) on Nat.show in Czech
V2, res.CAC (ve třídě šampionů) na MVP Mladá Boleslav
Ex.2, res.CAC (in champion class) on Int.show in Czech
V1, CAC, CACIB (65naháčů) na MVP České Budějovice Ex.1,CAC (65crested dogs) on Int.show in Czech
V2, res.CAC MVP Praha Ex.2, res.CAC on Int.show in Czech
V2, res.CAC dokončen Český šampion  MVP Litoměřice Ex.2, res.CAC finished Czech champion on Int.show in Czech

Ich. Zholesk Primavera Prima Ich. Zholesk Primavera